Sanayi Sicil Belgesi İdari Para Cezası Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Sicil Belgesi İdari Para Cezası Hk.

Tarihi  : 09.01.2013
İşareti : 
4/5000-93 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından alınan bir yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesinde; “Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren ilk dört ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine) göndermeye mecburdurlar.” ifadesinin yer aldığından bahisle,
 
Sanayi Sicil Belgesi almış firmaların 2012 yılına ait bilgileri içeren Yıllık İşletme cetvellerini 30 Nisan 2013 tarihi sonuna kadar Müdürlüklerine vermelerinin gerektiği, aksi takdirde Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereğince 731,00 TL İdari Para Cezası uygulanacağını bildirmişlerdir.
 
Ayrıca; belgenin düzenleniş tarihi itibariyle 2 yılda bir vize ettirilmek zorunda olduğu ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1, 2 ve 3. maddeleriyle imalat yapan işletmelerin Sanayi Siciline kayıt edilmesinin bir zorunluluk olduğu da ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası