Sanayi Sicil Belgesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Sicil Belgesi Hk.

Tarihi    : 04.01.2011
İşareti   : 4/5000 –4102
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde, imalat yapan işletmelerin, sanayi siciline kayıt edilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı belirtilerek, Sanayi Sicil Belgelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri’nce verildiği ifade edilmiştir.
 
Bu kapsamda, yasal bir zorunluluk olarak, imalatla iştigal eden sanayici firmalarımızın, Sanayi Sicil Belgesi almak üzere Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurmaları hususunu önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası   
 
 
Başvuru ve dataylı bilgi için:
Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü
İstanbul cad. No: 30 Ulus/Ankara
Tel: 310 66 81-311 85 16
Faks: 310 69 90