SANAYİ SİCİL BELGESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

    5 Haziran 2018

İşareti : 04/5000-1419
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
İlgili Kişi: Selin Örnek (selin.ornek@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 no’lu Kanun 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir. Eklenen Geçici 3. maddede belirtildiği gibi;

“Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup, sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9. maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için ön görülen idari para cezası uygulanır” denmektedir.

Bahse konu Kanunun 2. maddesi gereğince; üretim faaliyetine başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde üretim yaptıkları il sınırları içindeki İl Müdürlüklerine e-Devlet kapısı/Web Sayfası, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme bilgilerinin girilerek kayıt yaptırılması ve daha sonra İl Müdürlüğü’ne gerekli belgelerle başvurulması gerekmektedir.

Üretici olmasına rağmen (yazılım faaliyetinde bulunan işletmeler dahil) üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmayan işletmelere 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kaydolmaları halinde idari para cezası uygulanmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno