Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Da

Tarihi    : 25.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1404
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;      
 
“Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası  
 
 
Ek: