Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yöne - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yöne

    18 Haziran 2012

Tarihi  : 18.06.2012
İşareti : 4/5000-2053
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası