SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ

    7 Aralık 2018

İşareti : 05/5000-3109
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 4737 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan düzenleme ile “yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri”nin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunundan istisna tutulduğu ve Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde (Sanayi İşbirliği Projeleri – SİP) uygulanacak usul ve esasların Cumhurbaşkanlığınca belirlendiği belirtilmektedir.

“Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanmış olup Program kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi” hazırlanmıştır. Bakanlığın internet sitesinde yer alan Rehber ekte sunulmaktadır. Konu ile ilgili tüm hususlarda Bakanlık Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilmesi gerekmektedir.

Yazıda ayrıca, güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, yazılım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip, enerji üretim ve dağıtım, arama ve sondaj, altyapı, tıbbi cihaz, elektronik sistem, raylı sistem ve demiryolu araçları, kara, hava ve deniz araçları vb. ihtiyaçlar başta olmak üzere yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini içeren mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin Kanunun 3. maddesinin (u) bendine istinaden, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”a tabi olarak gerçekleştirilebileceği dikkate alınarak SİP uygulaması kapsamında tedarik edilebilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin belirlenmesi talep edilmektedir.

“Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında bilgiler içeren yazı ekte yer almakta olup SİP uygulaması kapsamında tedarik edilebilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri hakkındaki görüş ve önerilerinizin Bakanlığa bildirilmek üzere 11 Kasım 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :
1- 2 Sayılı STK Rehberi 06.09.2018 (24 sayfa)
2- Sanayi İşbirliği Projeleri (6 sayfa)

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno