Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği - Ankara Sanayi Odası

Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği

İşareti : 04/5000-2122
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 15 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (u) Bendine göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin uygulamayı yaygınlaştıracak şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu programın yaygınlaştırılmasına yönelik olarak ekte yer alan düzenlemeler ile ilgili görüş, öneri ve değerlendirmelerin 03 Ağustos 2017 tarihinde kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamıza gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Diğer Görüşler (1 sayfa)