SANAYİ ENVANTERİ VE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK. - Ankara Sanayi Odası

SANAYİ ENVANTERİ VE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.

SANAYİ ENVANTERİ VE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HK.

Tarihi     :20.10.2009
İşareti    :4/5000-3683
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

 
Sayın Üyemiz;  
 
Teşvik sisteminin altyapısının oluşturmasında önemli bir rol oynayan Sanayi Envanteri ile Temmuz ayı içerisinde açıklanan Yeni Teşvik Paketi  hususlarında üyelerimizi bilgilendirmek üzere; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla 26 Ekim 2009 Pazartesi günü saat 10.30’da Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu”nda “Sanayi Envanteri ve Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı”  gerçekleştirilecektir.
 
Siz değerli üyelerimizin fayda sağlayacağı kanaatinde olduğumuz toplantıya katılımınız hususunu rica ederiz.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Lütfen Katılım Teyitlerinizi  23 Ekim  2009 gününe kadar aşağıdaki telefon, faks veya e-posta adresine bildiriniz.
 
Tel:    0.312.417 12 00 /  1116 (Emel ERASLAN)-1117(Betül SEYREK)
Faks: 0.312.417 52 05 (Ticaret Müdürlüğü Dikkatine)