Sanayi, Bilim Ve Teknoloji Politikaları Kore Ve Japonya Tecrübeleri - Ankara Sanayi Odası

Sanayi, Bilim Ve Teknoloji Politikaları Kore Ve Japonya Tecrübeleri

    14 Nisan 2016

Tarih: 14.04.2016

İşareti:  05/5000-884

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen OSTİM Ankara ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI: KORE VE JAPONYA TECRÜBELERİ” başlıklı çalıştay 28 Nisan 2016 tarihinde Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde OSTİM OSB Seminer Salonunda gerçekleşecektir.

Çalıştay ile TÜBİTAK 3001 – Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 01.12.2014 tarihinde başlatılan “SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI TECRÜBELERİ” başlıklı 114K583 numaralı TÜBİTAK 3001 projenin mevcut çıktılarının ve sonuçlarının ilgili paydaşlar ile paylaşılması amaçlanmaktadır. Çalıştay, proje çıktılarının kamu kurumları, üniversiteler, politika yapıcılar, özel sektör temsilcileri ve diğer paydaşlar ile paylaşılabileceği uygun bir ortam sunacaktır.

Bu çerçevede, programı ekte yer alan Çalıştaya üyelerimizin katılımında fayda görülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Ekli dosya için tıklayınız