Sanayi Bakanlığı’nın Teknolojik Ürün Yatırımına Yönelik Yeni Destek Programı - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Bakanlığı’nın Teknolojik Ürün Yatırımına Yönelik Yeni Destek Programı

    4 Ağustos 2014

Tarih: 04.08.2014  
İşareti: 05/5000-2485
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Sanayi Bakanlığı Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tekno Yatırım programı, Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak; teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur.
 
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu destek programı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacı taşımaktadır.
 
Bu çerçevede, bahse konu programa başvurmak isteyen üyelerimizin 3 Ekim 2014 Cuma gününe kadar  http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/ web adresini ziyaret ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
 
 Bilgilerinize sunarız.
 
 
          
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası