Sanayi Amaçlı Kullanılan Yeraltı Suları - Ankara Sanayi Odası

Sanayi Amaçlı Kullanılan Yeraltı Suları

Tarih: 13.09.2013
İşareti:  05/5000-3262
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; 01/03/2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda yapıları değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara, Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği, bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün yer aldığı bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası