Sahte NEPAD Belgeleri hk. - Ankara Sanayi Odası

Sahte NEPAD Belgeleri hk.

    27 Nisan 2010

Tarihi     : 26.04.2010
İşareti    : 03.1/5000-1350


Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Gana’da bulunduğu ileri sürülen bazı kişilerin, Johannesburg’da yerleşik “The New Partnership for Africa’s Development” (NEPAD) Planlama ve Koordinasyon Ajansı adını kullanarak ihale ve proje duyuruları yaptıkları belirtilmektedir.

 Kişilerin kullandıkları sahte belgelerin örnekleri ekte yer almaktadır.  
 
Bilgilerinize  sunarız.
 Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası