Sağlık Hizmetleri Sip Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Sağlık Hizmetleri Sip Tebliğ Taslağı Hakkında Görüş

Tarihi   : 31.07.2015
İşareti  : 4/5000-1762 
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Sağlık Bakanlığı  Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, kendilerince  hazırlanmış olan Sağlık Bakanlığı birimleri veya kurumları tarafından yapılacak Offset’li kamu alımlarına ilişkin hususları  düzenleyen “Sağlık Hizmetleri Alanında Sanayi İşbirliği Programı Uygulamaları Hakkında Tebliğ” taslağını göndermiş olduklarını bildirilmektedir.
Söz konusu taslağın  bir örneğinin http://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php   sayfasında yer aldığı belirtilerek Taslak hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere görüşlerinizin en geç 21  Ağustos 2015 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası