Sağlık Bakanlığı İhalelerine İlişkin Esaslar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Sağlık Bakanlığı İhalelerine İlişkin Esaslar Hk.

Tarihi    : 02.08.2010 
İşareti   : 4/5000-2619
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz, 
 
04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca finansmanının tamamı İdare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu İdare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında uygulanacak esasları kapsayan “Sağlık Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar” 31.07.2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası