Sağlam KOBİ Projesi - Ankara Sanayi Odası

Sağlam KOBİ Projesi

Tarih: 03.12.2014 
İşareti: 05/5000-3491
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan alınan bir yazıya atfen;  UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve ABD Ticaret Odası Vakfı ortaklığında KOBİ’lerin afetlere hazırlıklı olması ve afet direncinin desteklenmesi amacı ile “Sağlam KOBİ Projesi”nin  geliştirildiği bildirilmiştir.
 
Sağlam KOBİ projesi kapsamında şirketlerin, insan kaynaklı olan ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile eğitimler ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmekte olduğu; proje kapsamında bugüne kadar 5000’den fazla kişiye ulaşıldığı, afet konusunda farkındalık oluşturulduğu ve 246 işletmenin “İş Sürekliliği ve Afetlere Hazırlık” eğitimlerine katılımlarının sağlandığı iletilmektedir.
 
Bahse konu proje ile ilgili detaylı bilgiye www.saglamkobi.com internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu projenin, KOBİ’lerimizin; doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları açısından önemli bir faaliyet olduğu mütalaa edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası