Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne Katılımı Konferansı - Ankara Sanayi Odası

Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne Katılımı Konferansı

Tarih: 28.05.2013
İşareti:05/5000-2052
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Küresel ticaret ve ekonomik faaliyetlerde öncü rolü bulunan ülkelerden birisi olan Rusya Federasyonu’nun (RF), Eylül 2012 tarihinden itibaren Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılması ile, Türkiye’nin bu ülke ile olan ikili ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından yeni bir dönem oluşacağı iletilmektedir.
 
Bu itibarla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, 11 Haziran 2013 tarihinde, İstanbul’da, Grand Cevahir Otel’de, Türk ve Rus iş çevreleri arasında daha yakın ve kurallara dayalı sürdürülebilir bir iş ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla, RF’nin DTÖ üyeliğinin ve etkilerinin yanında, izlenecek stratejilerin de ele alınacağı, yaklaşık 300 kişilik uluslararası bir konferansın düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Konferansa, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati YAZICI, Moskova Büyükelçimiz Sayın Aydın SEZGİN, Rusya’nın DT֒ye Katılım Başmüzakerecisi Sayın Maxim MEDVEDKOV ile müzakere sürecinin her aşamasında görev alan ve mevcut mevzuatın şekillenmesini sağlayan DTÖ yetkililerinin, bu konuyu izleyen saygın düşünce kuruluşlarının en üst düzey yetkililerinin ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımlarının beklendiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu Konferansın programına, katılım formuna ve “RF’nin DT֒ye Katılımının Türk-Rus Ticaretine Olası Etkileri” konulu rapora TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Yurt İçi Etkinlikler” bölümünden ulaşılabilir.
 
Anılan Konferansa firma ve/veya kuruluşların sponsor olma imkanı mevcuttur. Sponsorluk şartları ekte yer alan çizelgede belirtilmiş olup, sponsorluk için son ödeme tarihi 7 Haziran 2013’tür.Sponsorluk tekliflerinin ve katılım formlarının 7 Haziran 2013 tarihine kadar rusya@tobb.org.tr ve 0312218 22 09 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
EKLER: