Rusya Serbest Ticaret Anlaşması Kamu Alımları Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Rusya Serbest Ticaret Anlaşması Kamu Alımları Hakkında Görüş

Tarihi : 06.01.2015
İşareti : 4/5000-11
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı’nın  yazısına atfen, ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında Üst Düzey İşbirliği Toplantısının 01.12.2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bahse konu olan toplantı sonrasında, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ ile Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakam Aleksey ULYUKAYEV arasında imzalan Ortak Bildiride, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında yatırımlar ve hizmet ticareti alanlarına  kapsayan bir serbest ticaret anlaşması akdedilmesi amacıyla görüşmelere başlanacağı belirtilmiştir.
Yazıda, Rus tarafı ile bu çerçevede yapılacak görüşmelerin hazırlıkları sırasında görüşmelere kamu alımlarının da dâhil edilmesinin düşünüldüğü ifade edilmiştir. Kamu alımları içerisinde müteahhitlik hizmetlerinin en ciddi kalemi oluşturduğu, Rusya Federasyonu’nun da ülkemiz yurtdışı müteahhitlik hizmetleri açısından en önemli pazarı temsil ettiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda Rusya Federasyonu ile akdedilecek muhtemel bir Anlaşma’da kamu alımları bölümünün de yer almasının ülkemiz açısından yararlı olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilmiştir.
Yazıda devamla, muhtemel bir Anlaşma’da kamu alımları kısmının detaylarının müzakere sürecinde belli olacağı belirtilmekle birlikte, serbestleşmenin kapsamının sınırlı tutulması, bunun yanında kamu alımları alanında yerli ve yabancı tedarikçi ve mallar arasında ayrımcılık yapılmamasını öngören bir hükme yer verilmesinin muhtemel gözüktüğü vurgulanmıştır.
 
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Rusya ile imzalanabilecek bir serbest ticaret anlaşması metninde kamu alımlarına dair bir kısmın yer alıp almaması konusunda değerlendirmelerinize ilişkin olarak Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 8 Ocak 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası