Rusya Federasyonu Sektörel Ticaret Heyeti - Ankara Sanayi Odası

Rusya Federasyonu Sektörel Ticaret Heyeti

Tarihi     : 12.06.2009
İşareti    : 5/5000 – 
2244
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, ülkemizle Rusya Federasyonu arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, otomotiv ve yan sanayi sektörüne ilişkin, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda, Moskova Ticaret Müşavirliği ve Taysad işbirliğinde 22-26 Haziran 2009 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’na yönelik bir “Sektörel Heyet” in düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru- rezervasyon formunu doldurarak en geç 15 Haziran 2009 Pazartesi gününe kadar, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (Uğur ASLANTAŞ, Tel:0224 219 10 00/1901, e-posta: aslantasu@uib.org.tr, Alpay ÖZTÜRK, Tel: 0224 219 10 00/1902, web: www.uib.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası