RUSYA FEDERASYONU-Hizmet Ticareti - Ankara Sanayi Odası

RUSYA FEDERASYONU-Hizmet Ticareti

    12 Aralık 2014

Tarih:12.12.2014 
İşareti: 05/5000-3556
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen;  Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 1 Aralık 2014 tarihinde ülkemizi ziyareti sırasında önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki yatırımları ve hizmetleri içeren bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin müzakerelere başlanılmasının kararlaştırıldığı ve bu hususun anılan ziyaret sırasında imzalanan Ortak Bildiri ’de yer aldığı belirtilmiştir.
Yazıda, Rusya Federasyonu’nun “hizmet ticareti” anlamında ülkemiz için hedef ve potansiyel taşıyan ülkelerin başında yer aldığı, bu nedenle müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin son derece önem taşıdığı, müzakerelere esas oluşturacak ve ekte yer alan hususlara ilişkin bilgilerin en kısa zamanda derlenmesi amacıyla gerekli hazırlık ve girişimlerin başlatıldığına değinilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde müzakerelerde Rusya Federasyonu’ndan talep edilecek pazar açılımlarının tespit edileceği ve Rusya Federasyonu’nun muhtemel taleplerine karşı görüşlerin oluşturulacağı vurgulanmıştır.
Yazıda devamla, OECD tarafından yayınlanan Rusya Federasyonu’nun Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi (STRI) çalışmasının bir örneği de Ek(2)’de iletilmiştir.
Söz konusu duruma ilişkin olarak Ek(l)’de sunulan analiz amaçlı veri talebi ve hizmet sunumuna yönelik engeller başlıklarını içeren hususlarda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin görüş ve önerileri 26.12.2014 tarihine kadar talep edilmiştir. Bu çerçevede, üyelerimizin Rusya Federasyonu ile müzakerelerde ele alınmasının önemli olduğu düşünülen sektörlere ve konulara ilişkin talep ve değerlendirmelerini, açılım ve taviz talep edilmesinde fayda gördükleri sektörler ile açılımın içeriği konusunda hazırlayacakları düşünce ve bilgileri en geç 25.12.2014 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere Odamıza elektronik ortamda (selin.ornek@aso.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Ek:
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası