Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Türkiye Ziyaretine Hazırlıklar Çerçevesinde Anket Çal - Ankara Sanayi Odası

Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Türkiye Ziyaretine Hazırlıklar Çerçevesinde Anket Çal

    28 Nisan 2010

Tarihi     : 28.04.2010
İşareti    : 03.1/5000-1395
 
Sayın Üyemiz, 
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Dmitriy Medvedev’in beklenen Türkiye ziyaretine hazırlıklar çerçevesinde DEİK/Türk-Rus İş Konseyi tarafından Türk iş çevrelerinin Rusya Federasyonu’nda yaşadıkları sorunları inceleyen ve bu ülkeyle işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler içeren bir rapor hazırlandığı bildirilmektedir.
 
Söz konusu rapor, ilgili ziyaret kapsamında gerek sözlü gerek yazılı olmak üzere Türkiye ve Rusya makamlarına iletilecektir. Bu amaçla, üyelerimizin çalışmaları sırasında yaşanan önemli güçlüklerin ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için varsa somut önerilerinin hazırlanacak rapora yansıtılmak üzere DEİK’e bildirilmesi önem taşımaktadır.
 
Raporun beklenen verimi sağlayabilmesi için üyelerimiz tarafından doldurulacak ekte yer alan anket formunun 3 Mayıs 2010, Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK Genel Sekreterliği’ne (Nurengiz Eşki / tel: 0212 339 50 54, faks: 0212 270 37 84, e-posta: neski@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası