Rusya Federasyonu Bölgesel Tanıtım Semineri - Ankara Sanayi Odası

Rusya Federasyonu Bölgesel Tanıtım Semineri

Tarihi     : 08.06.2010
İşareti    : 03/5000-1861
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Türkiye – Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı geçtiğimiz ay Ankara’da gerçekleştirilmiş olup, söz konusu Toplantı Protokolünün 1.11 maddesi gereğince, ülkelerimiz arasında bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir toplantı yapılması öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) koordinasyonu ve DEİK / Türk-Rus İş Konseyi organizasyonunda  ekte sunulan taslak program uyarınca 15 Haziran 2010, Salı günü İstanbul TOBB Plaza’da “Rusya Federasyonu Bölgesel Tanıtım” Semineri ve ilişikteki listede isimleri belirtilen Rus yetkililerle  İkili Görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu Seminerin katılım ücreti DEİK üyeleri için kişi başına 30 TL, üye olmayan firma temsilcileri için ise 50 TL olup, katılmak isteyen üyelerimizin ekteki formu doldurarak banka dekontu ile birlikte 11 Haziran, Cuma günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Nurengiz Eşki, tel: 0212-339 50 54, e-posta: neski@deik.org.tr, faks: 0212-270 37 84) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası