RUSYA EYLEM PLANI 2018-2023

    12 Şubat 2018

İşareti : 05/5000-397
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 100 Milyar ABD Dolarına çıkarılması hedefi doğrultusunda, Bakanlık tarafından 2018-2023 yıllarını kapsayan bir Eylem Planı önerisi hazırlandığı ve konuya ilişkin görüş ve önerilerin iletilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, aşağıda başlıkları sıralanan Eylem Planı önerisine ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin TOBB’a iletilmek üzere 15 Şubat 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.


Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

RUSYA EYLEM PLANI KONU BAŞLIKLARI (2018-2023)

1- RUSYA İLE İLİŞKİLERİN ALTYAPISI
a) Yasal altyapıda görülen eksiklikler
b) Yasal altyapıyı güçlendirmek için öneriler

2- TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ ALANLARI

3- RUSYA İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN VE PLANLANAN PROJELER
a) Devam eden projeler
b) Planlanmakta olan projeler
c) Geleceğe dönük olarak önerilen projeler

4- RUSYA İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
a) Sorunlar
b) Çözüm önerileri
c) Yapısal reform önerileri

5- RUSYA İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİN GZFT ANALİZİ
a) Güçlü yönler
b) Zayıf yönler
c) Fırsatlar
d) Tehditler

6- ÇOK TARAFLI PLATFORMLARDA RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ
a) Siyasi alan
b) Ticaret ve ekonomi alanı
c) Diğer (Olabilecek diğer alanlar)

7- RUSYA İLE TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK OLARAK BELİRLENECEK HEDEFLER
a) Yıllık hedefler
b) 5 yıllık dönemi kapsayan hedefler

8- TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN EYLEMLER TABLOSU

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno