Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Görüş Hk. - Ankara Sanayi Odası

Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Görüş Hk.

Tarihi  : 27.09.2013
İşareti : 
4/5000-3394 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Ülkemiz ve Rusya arasında daha önce gerçekleştirilen bir toplantı neticesinde Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) projesi geliştirilmesi amacıyla,
-BGH  kapsamındaki veri değişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmaların yapılması,
-Halihazırda sadece Moskova Vnukova Havalimanında uygulanmakta olup sistemin Karadeniz’deki Tuapse Limanı,Rusya Federasyonu-Ukrayna sınırında yer alan Treyebortneye kara kapısı ile gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu-Gürcistan sınırında yer alan Yukarı Lars sınır kapısını da içerecek şekilde genişletilmesi,
-BGH kapsamında Türk ve Rus işadamlarınca karşılaşılan sorunların giderilmesi için çalışacak bir teknik çalışma grubunun tesis edilmesi,
hususunda mutabık kılındığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantıda, Rusya Federasyonunda kara sınır kapılarında sadece transit işlemlerinin yapıldığı ve ithalat/ihracat işlemlerinin ise iç gümrüklerce gerçekleştirildiği belirtilerek,ithalat işlemlerinin gerçekleştirileceği iç gümrük müdürlüklerinin belirlenmesinin,bu idarelerin altyapılarının iyileştirilmesi ve ihtiyacı karşılayacak şekilde geliştirilmesi açısından önem arz ettiği bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda, BGH’nin yaygınlaştırılması kararlaştırılan kapılardan sevkiyatı yapılacak ihraç eşyası cinsi ve miktarı ile kullanılan/kullanımı öngörülen iç gümrük müdürlüklerine ilişkin sektör değerlendirilmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüş  ve değerlendirmelerinizin en geç 1 Ekim  2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası