ROMANYA Ulaştırma Master Planının Kamuoyuna Sunulması - Ankara Sanayi Odası

ROMANYA Ulaştırma Master Planının Kamuoyuna Sunulması

    3 Kasım 2014

Tarih: 03.11.2014 
İşareti:05/5000-3194
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Romanya basınında çıkan haberlerde, Ulaştırma Bakanı Dan Sova’nın önceki haftalarda Parlemento’da yaptığı bir sunumla Romanya Ulaştırma Master Planını milletvekillerine tanıttığı belirtilmektedir.
 
Sözkonusu plana ilişkin olarak Bükreş Büyükelçiliğimizden alınan özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır;
 
-Planın 15 Nisan 2014 tarihinde AB Komisyonu’nun onayına sunulduğu ve komisyonun 30 Eylül tarihinde planı onayladığı,
 
-2014-2030 yılları arasında 530 projenin tamamlanmasını öngören plan uyarınca 656 km uzunluğunda ve 6,2 milyar Avro maliyetle otoban yapılmasının planlandığı, bununla birlikte ülkede halihazırda 644 km otoban bulunduğu,
 
-Master Plana dahil edilen otobanların, Sibiu-Brasov (101 km, 690 M Avro), Ploiesti- Comamic (49 km, 310 M Avro), Craiova-Pitesti (Renault ve Ford fabrikalarının bulunduğu şehirler 115 km, 870 Avro), Brasov-Bacau (158 km, 2.06 milyar Avro), Gilau-Bors (177 km, 1.5 milyar Avro) ve Comamic-Brasov (54 km, 1.1 milyar Avro) şehirleri arasında yapılacağı,
 
-2030 yılına kadar 2.226 km uzunluğunda, 17,5 milyar Avro’ya mal olacak anayol yapılmasının öngörüldüğü,
 
-Tuna Deltasında taşımacılığın geliştirilmesi ve Bükreş-Tuna kanal hattının tamamlanması için 2,3 milyar Avro yatırım yapılması gerektiği,
 
-Planın yıl sonuna doğru Parlemento’nun onayına sunularak kabul edilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
Sözkonusu Master Planı’nın Ulaştırma Bakanı tarafından Parlamento’da tanıtılmasıyla birlikte kamuoyunun görüşüne sunulduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda basında çıkan haberler aşağıda sunulmaktadır;
 
-Başbakan Ponta, planın uluslararası şirket AECOM tarafından, AB Komisyonu’nun uyum fonlarından en iyi biçimde yararlanılmasını teminen hazırlandığı, öte yandan, Transilvanya anayolu gibi projelerin ise devlet bütçesinden karşılanacağı; Sibui-Piteşti otobanının kuzeyiyle güneyini birbirine bağlamasının öngörüldüğü; ayrıca Bükreş’ten doğuda Yaş iline ve batıda Macar sınırına kadar raylı sistemin yapılmasının planlandığı; Bükreş-Tuna Deltası kanal projesine devam edileceği; Dacia fabrikasının bulunduğu Piteşti’yle ülkenin kuzeyindeki Sibiu şehirleri arasındaki anayolun da plan çerçevesinde tamamlanacağını dile getirmiştir.
 
-Ulaştırma Bakanı Jon Rus, ülkenin 2.440 km otobana ihtiyacı olmadığını, bunun yerine 3.000 km bölgeler arası modemize edilmiş yol ile 140 km bağlantı yolu ve sınır noktalarına çıkan bağlantı yollarının yapılmasına gereksinim duyulduğunu vurgulayarak, kamuoyunun görüşüne açılan raporun AB Komisyonu’nca yüzde yüz onaylanmadığını hatırlatmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası