Romanya KEK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Romanya KEK Toplantısı

Tarihi     : 09.03.2009
İşareti    : 5/5000- 1031
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 5 – 7 Mayıs 2009 tarihleri arasında, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen’in eş-başkanlığında Ankara’da Türk – Romen Karma Ekonomik Komisyonu 24. Dönem Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Gündeme getiriilmesinde yarar gördüğünüz, anılan ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu, sorunlar ve işbirliği önerilerinin 25 Mart 2009 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığının 417 97 11 nolu faksına ve meric.kinikli@tobb.org.tr e-mail adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası