RİO DE JANEİRO Sunumu - Ankara Sanayi Odası

RİO DE JANEİRO Sunumu

    16 Kasım 2012

Tarihi  : 16.11.2012
İşareti : 05/5000-3491
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  25 Eylül 2012 tarihinde Brezilya’da Rio de Janeiro Sanayiciler Federasyonu tarafından bir toplantının düzenlendiği bildirilerek, söz konusu toplantıda 2012-2014 döneminde Rio de Janeiro kentine yönelik yatırım tahminleri konusunda çeşitli sunumların yapıldığı ifade edilmektedir.
 
Anılan toplantıda,
-2012-2014 döneminde Rio de Janeiro kentine 120 milyar Dolar yatırım yapılmasının öngörüldüğü,
-Anılan üç yıllık dönem için 61,1 milyar Dolar değerinde, Petrobas (Brezilya petrol, gaz ve enerji şirketi) yatırımı ile 23 milyar Dolarlık sanayi yatırımı hedefinin bulunduğu,
-Ulaşım, lojistik, enerji, şehrin gelişimi ve sıhhi temizlik kalemlerinden oluşan 28,9 milyar Dolarlık altyapı yatırımının gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,
-2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan kentin, sahip olduğu petrol rezevlerinin önemli petrol üreticileri arasına girmeye yetecek büyüklükte olduğu, lojistik ve ulaşım alanında ciddi ilerlemeler kaydedildiği, altyapı ve ulaşım yatırımları ile rekabetin artacağına işaret edildiği,-4,9 milyar Dolarlık yatırımın, münhasıran 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatlarına yönelik olarak tesislerin yenilenmesi ve yeni tesis inşası için yapılmasının beklendiği; ayrıca halihazırda taslak proje aşamasında olan ya da yasal/çevresel problemler nedeniyle uygulamaya geçirilemeyen büyük çaplı yatırımlara değinildiği belirtilmektedir.
 
Anılan sunum “http://tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx” adresinde “Diğer Duyurular” başlığı altından ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası