RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞLER HK. - Ankara Sanayi Odası

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞLER HK.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN  ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK.

Tarihi    : 25.06.2009
İşareti   : 6/5000 –2422
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

25.06.2009 tarih ve 27269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/18)” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: Tebliğ için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.     

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

MÜŞTERİLERDEN  VARLIK TRANSFERLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 18) HAKKINDA TEBLİĞ HK.

Tarihi    : 25.06.2009
İşareti   : 6/5000 –2422
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

25.06.2009 tarih ve 27269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “  Müşterilerden  Varlık Transferlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 18) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 153)” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek: Tebliğ Sıra No :153 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.     

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası