RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLER HK. - Ankara Sanayi Odası

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLER HK.

 BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Tarihi     :24.07.2009
İşareti    : 6/5000 –2724
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

 

24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Milli  İstihbarat  Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar”   ekte  bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ek:Bakanlar Kurulu kararı için tıklayınız.

         

Bilgilerinize Sunarız.    

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞ HK.

Tarihi     :24.07.2009
İşareti    : 6/5000 –2724
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

 

24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” Gümrük Genel  Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 11)” ekte  bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ek:Gümrük Genel Tebliğ sıra no 11  için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunarız.    

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası