Resmi Gazete Duyuruları - Ankara Sanayi Odası

Resmi Gazete Duyuruları

    30 Mayıs 2014

Tarihi   : 28.05.2014
İşareti  : 04/5000-1796
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
27.05.2014 tarih ve 29012 sayılı ve 28.05.2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazeteler ile 23.05.2014 tarih ve 29008 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası