Reklam Konseyi Yönetmelik Tasarısı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Reklam Konseyi Yönetmelik Tasarısı Hakkında Görüş

    17 Ekim 2014

Tarihi : 16.10.2014
İşareti : 4/5000-3057
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Reklam Konseyi Yönetmelik Tasarısı” taslak metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 20 Ekim 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası