Rekabetin Korunması Kanununun 16. Md. Göre Öngörülen İdari Para Cezalarının Alt Sınırı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Rekabetin Korunması Kanununun 16. Md. Göre Öngörülen İdari Para Cezalarının Alt Sınırı Hk.

    20 Aralık 2010

 
Tarihi    : 20.12.2010
İşareti   : 4/5000-4179
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2011 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO : 2011/1) ” 18.12.2010 Tarih ve 27789 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası