REKABETÇİLİK EĞİTİMİ - Ankara Sanayi Odası

REKABETÇİLİK EĞİTİMİ

Sayı : 05/5000-1019
Konu : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Odamız tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ACT-SME Projesi kapsamında, üyelerimizin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak amacıyla, ücretsiz Rekabetçilik Eğitimi verilecektir.

19 Nisan 2017 tarihinde 09:30-12:30 saatleri arasında ASO 1. OSB’de düzenlenecek eğitimde ele alınacak temel konular şunlardır:


Rekabetçilik; Firma Düzeyinde Rekabetçilik, Genel Stratejiler, KOBİ’ler için Hibrit Stratejiler
İnovasyon; İnovasyon ve Rekabetçilik, İnovasyon Süreci
Tasarım; Tasarım Yelpazesi, Ürün Tasarımı, Tasarım ve Rekabetçilik, Tasarım Süreci
Etiketleme;Etiketlemenin İşlevleri, Mevzuat, Etiketleme ve Rekabetçilik
Patent;Patent Prosedürü, Patent ve Rekabetçilik

Söz konusu eğitim için kontenjan 30 kişi ile sınırlı olup, eğitime katılım sağlamak isteyen üyelerimizin Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Valerie Gülsen ÇAPOĞLU Tel: 417 12 00/ 1211, E-posta: valerie.mack@aso.org.tr, Esma Dilik Tel: 417 12 00/ 1208, E-posta: esma.dilik@aso.org.tr) katılımlarını bildirmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası