Rekabet Mektubu hk. - Ankara Sanayi Odası

Rekabet Mektubu hk.

    4 Haziran 2010

Tarihi     : 04.06.2010
 
İşareti    : 5/5000-1833
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Rekabet Kurumu Başkanlığı tarafından kaleme alınan, ekonomik krizden çıkış aşamasında rekabet savunuculuğu anlayış ve duyarlılığının yaygınlaşmasının önemini vurgulayan 2010 Rekabet Mektubu’nun, http://www.tobb.org.tr/2010-RekabetMektubu.pdf Internet web adresinde yayınlandığı belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası