REKABET KURUMU’NUN KARTLARIN KABUL EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA SEKTÖR ARAŞTIRMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

REKABET KURUMU’NUN KARTLARIN KABUL EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA SEKTÖR ARAŞTIRMASI HK.

    21 Ocak 2010

REKABET KURUMU’NUN KARTLARIN KABUL EDİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA SEKTÖR ARAŞTIRMASI
 
Tarihi     :21.01.2010
İşareti    :4/5000 – 241
 Yanıt     :ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Rekabet Kurumu 4. Daire Başkanlığı’nın yazısına atfen; Ülkemizde son yıllarda kredi kartı ve banka kartı gibi kartlı ödeme araçlarının kullanımında ciddi bir artış yaşandığı, günümüzde kartlı ödeme sistemi piyasalarında yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmelerin toplumsal refah üzerindeki yansımalarının her zamankinden daha belirgin şekilde hissedilmeye başlandığını ifade etmişlerdir.
 
Bu çerçevede; Rekabet Kurulu’nun yapmış olduğu toplantıda, bazı bankaların üye işyerleri ile yaptıkları sözleşmeler yoluyla getirdikleri, ihraç ettikleri tüm kartların kabul edilmesi yükümlülüğü (tüm kartları kabul kuralı) hakkında bilgi ve belge edinilmesini ve gerektiği takdirde 4054 sayılı Kanun’un (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılmasını teminen, Kanun’un 27. maddesinin (a) bendi çerçevesinde sektör araştırması yapılmasına karar verdiklerini belirtmişlerdir.
 
Bu kapsamda; kartlı sistem kuruluşları olan Visa ve Mastercard’dan, kartlı ödeme hizmetlerinde en yüksek pazar payına sahip 6 bankadan ve bu bankalarla üye işyeri sözleşmesi imzalayan çeşitli sektörlerdeki teşebbüslerden konu ile ilgili bilgiler ve görüşler istediklerini ifade etmişlerdir. Konu ile ilgili olarak bankalardan ve çeşitli sektörlerden verilen görüşler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası