Rekabet Kurumu Anketi Hakkında

    16 Ocak 2014

Tarihi   : 17.01.2014
İşareti   : 08/5000-287
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Rekabet Kurumu tarafından ortak bir proje çerçevesinde, işletmelerimizin rekabet hukuku ve Rekabet Kurumu’na dair algı ve beklentilerini tespit etmek amacıyla ekte sunulan anket çalışmasını gerçekleştirmektedir.
 
Anketin tarafınızca doldurulması, işletmelerimizin konuya ilişkin değerlendirme ve beklentilerin tespit edilebilmesi ekonomi açısından büyük önem arz etmektedir. Anket sonuçları neticesinde hazırlanacak olan “2014 Rekabet Raporu” kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
Bu çerçevede katkılarınızın önemli olduğunu belirtir, ankete işletme yöneticileri tarafından 24 Ocak 2014 tarihine kadar cevap verilmesi konusunda ilginizi bekler, bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası