Rekabet Kültürü ve İş Dünyası Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Rekabet Kültürü ve İş Dünyası Toplantısı

Tarihi     : 06.10.2008
İşareti    : 5/5000 –
 3973
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Rekabet Kurumu’nun müştereken 08 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 10.00’da “Rekabet Kültürü ve İş Dünyası Toplantısı”nı düzenleyeceği bildirilmektedir.

Mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde oluşumu ve geliştirilmesi, rekabet kültürünün daha sağlam temeller üzerine yerleştirilerek, geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlamak amacıyla yapılacak toplantıya TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile Rekabet Kurumu Başkanı Sn. Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI iştirak edecektir.

TOBB Merkezinde (Adres: Atatürk Bulvarı No: 149), 08 Ekim 2008 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası