Rekabet İçin A’dan Z’ye İnovasyon - Ankara Sanayi Odası

Rekabet İçin A’dan Z’ye İnovasyon

Tarihi   : 11.11.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   : egitim@aso.org.tr  Tel:0312 4171200/1217
 
Sayın Üyemiz,
 
Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılır.
 
İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kulanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur.
 
İnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur (radikal inovasyon), ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar (artımsal inovasyon).
 
Bu kapsamda üyelerimiz için gerçekleştirilecek eğitimde, İnovasyon nedir? İnovasyon neden önemlidir? (Firma, Ülke, Toplum Boyutu) İnovasyon Sürecine ve Yönetimine Genel Bakış, Özdeğerlendirme, İnovasyona ne kadar açıksınız? Kurumunuz ne kadar inovatif? gibi konuların işleneceği ve katılımcılarla etkileşimci şekilde uygulanacağı eğitimi, konusunda uzman eğitimci Sn. Şirin ELÇİ 23 Kasım 2013 tarihinde 09:30-16:30 saatleri arasında, Odamız Zafer Çağlayan Meclis  salonunda gerçekleştirecektir.
 
“Rekabet için A’dan Z’ye İnovasyon Eğitimi” ne katılmak için www.aso.org.tr adresi üzerinden, güncel eğitimler başlığı altında yer alan bilgiler doğrultusunda online kayıt formunu doldurmanızı rica eder, eğitimlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Online kayıt formu ve banka bilgileri için tıklayınız !