Rekabet Hukuku Genel Eğitim Semineri - Ankara Sanayi Odası

Rekabet Hukuku Genel Eğitim Semineri

    2 Kasım 2012

Tarihi  :02.11.2012
İşareti : 05/ 5000-3363
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
ICC Milletlerarası Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda, ABD, AB komisyonu, OECD ve Dünya’daki rekabet kurumlarının oldukça aktif bir şekilde yer aldıkları ICC’nin uluslararası düzeyde şekillendirdiği rekabet kurulu politikalarının çok hızlı bir şekilde ulusal uygulamalara aksettiği ifade edilmektedir. İş dünyasını temsil eden en büyük uluslararası sivil toplum örgütü olan ICC’nin bu süreç içinde etkisini oldukça geniş ve deneyimli üyelerden oluşan Rekabet Komisyonu aracılığıyla ortaya koyduğu belirtilmektedir. Serbest piyasa ekonomisinin anayasası olarak kabul edilen ve Türkiye’de dayanağı devlete Anayasa ile verilen tekellerin ve kartellerin engellenmesi görevinden alan rekabet hukuku kurallarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini günden güne arttırdığı vurgulanmaktadır.
 
Yazıda devamla, Rekabetin, etkin çalışan bir piyasa sistemi için temel oluşturduğu; piyasa aktörlerinin kararlarının bağımsızlığını ve kişisel çıkarları gözeten eylemleri korumakla birlikte, sosyal adaleti ve ekonomik etkinliği sağladığı, teknolojik gelişmeyi teşvik ettiği ifade edilmekte, rekabet hukukunun ise içerdiği ağır yaptırımlar ile bu düzenin korunmasını amaçlandığı belirtilmektedir.
 
Ayrıca, ölçeğine bakılmaksızın rakipler arası rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların, pazar gücüne sahip şirketlerin bu güçlerini kötüye kullanmalarına, sağlayıcıların veya bayilerin bağımsız karar alma imkanını sınırlayan ticari ilişkiler, yasaklanan eylemler arasında yer aldığı bildirilmektedir. Devamla, belli ölçeği aşan şirketlerin birleşmelerinin ve ortak girişim oluşturmalarının Rekabet Kurulu’nun iznine tabi olduğu, Rekabet Kurumu muafiyet tebliğleri ile de hem bazı koşulların varlığı halinde şirketleri yasaklamalardan muaf tutmakta hem de o piyasadaki ticari ilişkileri yönlendirmekte olduğu belirtilmektedir.
 
Yurtdışındaki gelişmeleri yakından takip eden ve bunların Türkiye’deki olası etkilerini değerlendiren ICC Milli Komitesinin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Türkiye’deki rekabet hukuku uygulanmasına ilişkin, 9 Kasım 2012 tarihinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda “Rekabet Hukuku Genel Eğitimi” Semineri düzenleyeceği ifade edilmektedir. Eğitim ücreti, Milli Komiteye üye kurumlar için 200 TL, üye olmayan katılımcılar için kişi başı 300 TL olup, seminere katılımcı sayısının sınırlı olması sebebiyle katılımın kayıt önceliğine göre belirleneceği vurgulanmaktadır.
 
Bu çerçevede, söz konusu eğitime katılmak isteyen üyelerimizin ekte bulunan kayıt formunu ve ödeme dekontunu en geç 5 Kasım 2012 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne (Faks: 0312 219 42 58 / E-posta: icc-tr@tobb.org.tr) göndermeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası