Reflektör Denetleme Hk - Ankara Sanayi Odası

Reflektör Denetleme Hk

Tarihi : 06.09.2013
İşareti : 07/5000
İrtibat : sicil@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atfen; Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun 27/12/2012 tarihinde gerçekleştirdiği 127. toplantısında ağır ve uzun araçlar ile yavaş hareket edebilen taşıtlarda kullanılan arka işaret levhaları ve araç bordür reflektif şeritleri ile ilgili teknik düzenlemeler konusunda yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş ve Sanayi Bakanlığı koordinesinde kurulması kararlaştırılan çalışma grubu oluşturularak sahte ve onaysız reflektif malzeme imal, satış ve kullanımına karşı yaptırımda bulunulmak üzere çalışma yapıldığı ifade edilmektedir.
 
Sözkonusu calışmanın sonunda; Sanayi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Sanayi Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görev alanı kapsamında konuyla ilgili olarak gerekenlerin yapılacağı beyan edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından periyodik araç muayenelerinde sahte reflektör kullanımının “ağır kusur” sayılması için gerekli çalışmalar yapılması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yol denetimlerinde reflektörlerin olup olmadığına bakılmasıyla birlikte araç üzerine uygulanmış olan reflektörlerin sahte olup olmadığının da denetlenmesi konusunda görüş birliğine varıldığı bildirilmiştir.
 
Ancak, bu denetimlere geçilmeden önce denetimden habersiz olan son kullanıcının mağdur olmaması amacıyla 2 aylık bir geçiş süresi verilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü, geçiş süresi zarfında görsel ve yazılı basın kullanılmak suretiyle sahte reflektör kullanımının sonuçlarıyla ilgili olarak Ülke genelinde kullanıcıların bilinçlendirilmesinin sağlanacağı ifade edilmektedir.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından, Ülkemiz genelinde gerek üretim yerlerinde ve gerek satış yerlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri 3 Haziran 2013 itibariyla yapılmaya başlandığı, piyasaya sahte reflektör arzının önlenme sürecine geçildiği ve “Bilinçlendirme” ile “Piyasa Gözetimi ve Denetimi” süreçleri devam ederken 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı denetiminde bulunan Araç Muayene İstasyonlarında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı marifetiyle de karayolunda yapılacak yol denetimlerinde sahte-gerçek reflektör tespiti yapılarak sahte olduğu belirlenen araç sahiplerine yasal yaptırım uygulanmasının hedeflendiği bildirmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası