REACH ve CLP Tüzüğü - Ankara Sanayi Odası

REACH ve CLP Tüzüğü

Tarihi     : 18.06.2010
İşareti    : 4/5000 – 2027
Yanıt     : teknik@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;
 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (İMMİB) tarafından alınan bir yazıda belirtildiği üzere REACH ve CLP Tüzüğü ile ilgili Mayıs ayı içerisinde  gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği Bülten’e http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten19.pdf adresinden ulaşılabileceği tarafımıza bildirilmiştir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası