Reach tüzüğü ve CLP Tüzüğü Semineri - Ankara Sanayi Odası

Reach tüzüğü ve CLP Tüzüğü Semineri

    3 Nisan 2013

Tarih: 03.04.2013
İşareti: 05/5000-1267
 
Sayın Üyemiz,
 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) ve CLP Tüzüğü ( Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) hakkında 30 Nisan 2013 tarihinde, 13:00- 16:30 saatleri arasında Ankara’da bir bilgilendirme semineri yapılacağı bildirilmektedir.
 
Ekte program akışı bulunan ve katılımı ücretsiz olan bu seminerle ilgili ayrıntılı bilgi ve katılım için İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ( Tel: 0 212 454 00 00, E-posta: immib@immib.org.tr)  ulaşılabilinmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası