REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals/Kimyasalların Kaydı, - Ankara Sanayi Odası

REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals/Kimyasalların Kaydı,

Tarihi     : 11.08.2008
İşareti    : 5/5000 – 3323
Yanıt      : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri(OAİB)’nden alınan bir yazıda; 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentoso tarafından kabul edilen ve AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmış bulunan REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals/Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni)’nün 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girdiği belirtilerek, sözkonusu Tüzüğe göre,

 

AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimayasal madde üreten veya ithal eden firmaların, sözkonusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan “Avrupa Kimyasallar Ajansı” (AKA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.  

Yazıda devamla, AB’yeihracat yapacak firmalarımızı doğrudan etkileyecek olan sözkonusu REACH düzenlemesine ilişkin olarak OAİB ve İMMİB işbirliğinde12 Ağustos 2008 Salı günü 10:00-12:30 saatleri arasında OAİB toplantı salonunda (Mahatma Gandhi Cad. No:103 GOP ANKARA) ücretsiz bir seminer gerçekleştirileceği bildirilmiştir.  

Sözkonusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin

 

ekte yer alan Katılım Formunu doldurarak en geç 11 Ağustos 2008  Pazartesi gününe kadar OAİB Genel Sekreterliğine (oaib-pr@dtm.gov.tr, Faks: 0312-447 01 80, 446 96 05, Tel: 0312-447 27 40) iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası