REACH Tüzüğü-İzne Tabi Maddeler Hk. - Ankara Sanayi Odası

REACH Tüzüğü-İzne Tabi Maddeler Hk.

Tarihi     :11.03.2011
İşareti    :
 4/5000-804
Yanıt      :
aytul.duzgun@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (İMMİB) tarafından Odamıza gönderilen bir yazıda; REACH Tüzüğü İzne Tabi Maddeler Listesine (EK XIV) dahil edilmesi onaylanmış 6 madde hakkında bilgi verilmekte olup, konu hakkında detaylı bilginin http://reach.immib.org.tr/web sitesinde yer aldığı tarafımıza bildirilmiştir.  
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası 
 
 
Ek için tıklayınız.