REACH TÜZÜĞÜ düzeltme hk. - Ankara Sanayi Odası

REACH TÜZÜĞÜ düzeltme hk.

Tarihi     : 11.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 1876
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH Tüzüğü’nün (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) Ek XI. Maddesinin 3. kısmında değişiklikler yapan, 134/2009 sayılı AB Komisyon Tüzüğünün, 16 Şubat 2009 tarihinde yayınlandığı, konu ile ilgili resmi metne http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:046:0003:0005:en:pdf adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bahse konu değişikliklerin özetle, “Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri” rehberinin geliştirilmesi esnasında gündeme gelmiş olduğu ve Kimyasal Güvenlik Raporundaki, maruziyet senaryoları testlerinden muaf olma durumlarıyla ilgili olduğu belirtilmektedir.

Bu değişiklik kapsamında, kendi başına ya da bir eşyanın içinde bulunan kimyasal madde salınımının, türetilen zararlı etki saptanmayan seviye (DNEL) veya tahmin edilen bir zararlı etki saptanmayan derişim (PNEC) seviyelerinin altında olduğunun, üretimlerinden pazara sürülmelerine kadar olan süreçte, insan sağlığını ve çevreyi tehdit etme olasılığının olmadığının, yaşam döngüsü esnasında maruziyeti engellemek için sıkı tedbirlerin alındığının belgelenmesi durumlarında REACH Tüzüğü’nün Ek XI. Maddesinin 3. kısmında bahsedilen testlerin iptalinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası