REACH Tüzüğü Bilgilendirme Toplantısı (Süreli/Önemli) - Ankara Sanayi Odası

REACH Tüzüğü Bilgilendirme Toplantısı (Süreli/Önemli)

Tarihi      : 21.05.2008
İşareti     : 5/5000 – 2358

Yanıt    : 
dim@aso.org.tr  


Sayın Üyemiz 

Bilindiği üzere, 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmış bulunan REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunludur.

AB’ye ihracat yapacak firmalarımızı doğrudan etkileyecek olan söz konusu REACH düzenlemesine ilişkin bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde; Sektörde faaliyet gösteren firmaların faydalandırılmasına yönelik olarak 27 Mayıs 2008 tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında Ankara Sanayi Odası ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB) işbirliğinde Sincan I. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda bir eğitim semineri verilecektir. Detayları aşağıda belirtilen söz konusu ücretsiz seminere katılmak isteyen üyelerimizin katılım teyidlerini en geç 26 Mayıs 2008 tarihine kadar Odamıza iletmeleri gerekmektedir.

Toplantı İçeriği:

  • REACH’in Amacı
  • REACH Sürecinde Önemli Aşamalar
  • REACH Sürecinde Türk İhracatçılarının Durumu
  • REACH Konusunda Bilgi Kaynakları
  • REACH Bilgi Sistemi – IUCLID 5


Kimler Katılmalı:
Avrupa Birliği ülkelerine yılda 1 ton ve daha fazla madde, preparasyon ve eşya ihracatı yapan ve ihracat yapmayı düşünen tüm firmalar

Not: REACH Tüzüğü Kimya Sektöründe faaliyet gösteren firmaların yanısıra, kimyasal maddeleri ürünlerinde kullanan çoğu sektörü etkileyebilecektir.

İrtibat Kişileri

Selda ULUTAŞ

e-mail: selda.ulutas@aso.org.tr

tel: 0312- 473 55 55 -139

Ayşegül MANGAN

e-mail: amangan@aosb.org.tr

tel: 0312- 267 00 00 – 116

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası