REACH- Taslak Rehber - Ankara Sanayi Odası

REACH- Taslak Rehber

Tarihi     : 06.01.2009
İşareti    : 5/5000 –
50
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 1907/2006/EC sayılı Avrupa Birliği Yeni, Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi , İzni ve Kısıtlanması ) düzenlemesi kapsamında , Avrupa Komisyonu tarafından , Atık ve Geri Kazanılmış Maddeler ile Ek V’in uygulanmasına yönelik iki ayrı taslak rehberin hazırlanmış bulunduğu belirtilmektedir.

Söz konusu taslak rehberlerin , üye Ülkeler ve diğer paydaşlarla işbirliği yapılarak geliştirilmek ve sonuçlandırmak üzere , Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) göndrilmiş ve anılan kuruluş tarafından (ECHA/PR(08/41 sayı ile) 7 Kasım 2008 tarihinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Anılan taslak rehberlerin temel olarak hangi konuları içerdiği ekte belirtilmektedir.

Söz konusu taslak rehberlerin öncelikle ECHA tarafından inceleneceği ve Avrupa Komisyonu , Üye Üye Ülkeler Yetkili Otoriteleri ve diğer paydaşlardan gelecek görüş ve önerilere göre son şekli verilerek yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda ECHA ,  web ortamında bir Taslak Rehberler Geri Bildirim sayfası açmış olup ,  ülkemizden de firmaların taslak rehberler konusunda görüş ve önerilerini http://echa.europa.eu/reach/feedbackguidance_en.asp adresinden doğrudan ECHA ‘ ya bildirmeleri mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

Ekli dosya için tıklayınız.