REACH-SVHC Bildirimi ve REACH/Kısıtlamalar Listesi’nin Güncellenmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

REACH-SVHC Bildirimi ve REACH/Kısıtlamalar Listesi’nin Güncellenmesi Hk.

Tarihi     : 06.05.2011
İşareti    :
 4/5000-1523 
Yanıt     :
 aytul.duzgun@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (İMMİB) tarafından Odamıza gönderilen yazılarda;
– Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından, AB dışı firmaların AB’de yerleşik bir “Tek Temsilci” firma atayarak AB’ye ihrac ettikleri eşyalar için SVHC Bildirimi yapabileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede AB’ye yapılan her türlü eşya ihracatında sorun yaşanmaması için, eşya içerisinde ağırlıkça % 0,1’den fazla derişimde ve yılda 1 ton’dan daha fazla miktarda SVHC Listesindeki maddenin bulunması durumunda AB’deki müşteriler aracılığıyla veya AB’de yerleşik bir “Tek Temsilci” atayarak 1 Haziran 2011 tarihine kadar Avrupa Kimyasallar Ajansı’na Bildirim yapılmasının önem arz ettiği,
– Avrupa Komisyonu tarafından 366/2011 sayılı Tüzük ile REACH Tüzüğü Ek XVII Listesi’ne 60. sıradan akrilamid (CAS No: 79-06-1) dahil edildiği, 5 Kasım 2012 tarihinden itibaren AB + AEA (İzlanda, Norveç, Lihtenştayn) ülkelerinde pazara verilmesi ya da derz dolgularda ağırlıkça % 0,1 veya daha fazla derişimde madde ya da bileşen olarak kullanımının yasaklandığı,
bildirilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilginin yeraldığı söz konusu yazılar ekte tarafınıza gönderilmektedir. SVHC Listesi ve bildirim yükümlülüğü hakkında detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin, İMMİB web portalını incelemeleri veya aşağıda iletişim biligileri yer alan İMMİB Yardım Masası ile temasa geçmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası 
 
İMMİB REACH VE CLP Yardım Masası
Tel: 0 212 – 454 09 90 / 454 09 19 / 454 06 28 
 
Ek için tıklayınız.