REACH Sistemi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

REACH Sistemi Hakkında

Tarihi     : 10.11.2008
İşareti    : 5/5000 –
4385
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan yazıya atfen; Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH Sistemine önkayıtların 1 Aralık 2008 tarihinde sona ereceği bildirilmektedir.

Bu süreci değerlendirmeyen firmaların 1 Aralık 2008 tarihi sonrası Avrupa Ekonomik Alanı (İsviçre hariç) ülkelerine yapacakları  ihracatın REACH Tüzüğü 5.maddesi gereğince “fiili olarak engelleneceği” hususundan hareketle,  gerekli çalışmaların Müsteşarlığın ilgili birimleri nezdinde sürdürüleceği belirtilmektedir.

Yazıda; Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın yer aldığı Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenen  Helsinki Reach Centrum’a (HRC) Türkiye’nin üyeliği  İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirirldiği ifade edilmektedir. Konuyla ilgil detaylı bilgilere http://www.helsinkireachcentre.eu/abouthrc.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası