REACH Ön Kayıt Süreci - Ankara Sanayi Odası

REACH Ön Kayıt Süreci

Tarihi     : 06.01.2009
İşareti    : 5/5000 –
48
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda ; Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH(Kimyasalların Kaydı , Değerlendirilmesi , İzni ve Kısıtlanması) Sistemine ilişkin 1907/2006/EC sayılı AB Yönetmeliğinin 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve fiili ilk uygulaması olan ön-kayıt sürecinin 1 Aralık 2008 tarihinde sona ereceği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda , REACH Tüzüğü kapsamına giren ve kayıt yükümlülüğünden özel muafiyeti bulunan maddeler (Annex IV , V ) dışında AB ülkelerine yılda 1 ton veya daha fazla miktarda faz-içi maddeyi tek başına , bir mustahzar ya da bir eşya içerisinde ihraç eden ancak “ön-kayıt işlemini gerçekleştirmemiş” firmaların , ihracatlarına devam edebilmeleri için , 1 Aralık 2008 ‘den sonra Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) , “tüm kayıt dosyalarını”, “ithalatçıları” veya “tek temsilci” firmalar aracılığı ile teslim etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ön-kayıt sürecini dğerlendirememiş firmaların izlemesi gereken prosedürlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr/abm/duyurular.php internet adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda özetle , ön-kayıt sürecini değerlendiremeyen firmalarımızın ;

·        AB’den kayıtlı madde temin edip bunu ürünlerinde kullanıp tekrar AB pazarına kayıt yaptırmaksızın ihraç edbileceği ,

·        REACH Tüzüğü Madde 26 uyarınca “inquiry-soruşturma sürecinden” faydalanabileceği ,

·        REACH Tüzüğü Madde 28 kriterleri doğrultusunda AB ülkelerine yapaakları ihracatlarda gecikmeli ön-kayıt sürecinden (AB’de ilk kez üretim ya da ithalat yapan firmalar tanımının netleşmesi kaydı ile) yararlanabileceği,

Konu:REACH-Ön kayıt süreci

·        Kapsamlı kayıt dosyasının , tek temsilci atamak ya da ithalatçıları ile anlaşmak suretiyle AKA’na teslim edilmesi gerektiği ,  

Hususlarını göz önünde bulundurmaları ve bir “tek temsilci” atamak ya da “ithalatçı firma” ile anlaşmak suretiyle söz konusu uygulamaları zaman kaybetmeksizin başlatmasının faydalı olacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.  

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası