Reach Kimyasallar Projesi Bilgilendirme Semineri - Ankara Sanayi Odası

Reach Kimyasallar Projesi Bilgilendirme Semineri

    22 Kasım 2013

Tarih: 22.11.2013                  
İşareti: 05/5000-3901
 
Sayın Üyemiz,
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması  Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH (Registration, Evalutation, Authorisation, and Restriction Of Chemicals) Tüzüğünün ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve Avrupa Birliğince finanse edilen REACH Kimyasallar Projesi 12 Aralık 2011 tarihinde başlamış olup, 12 Aralık 2013 tarihinde tamamlanacağı belirtilmektedir.
 
Proje kapsamında, REACH Tüzüğünün ülkemizde uygulanabilmesi için gerekli sistemlerin ve kurumsal yapının belirlenmesine, kapasitenin güçlendirilmesine, taslak mevzuatın hazırlanmasına ve ülkemizde üretilen ve ithal edilen kimyasallar için bir kayıt sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir. Ayrıca, proje çıktılarının etkin bir şekilde yürütüllebilmesini ve Tüzüğün ülkemizde sorunsuz uygulanmasını sağlamak amacıyla sanayicilere yönelik bilgilendirme seminerleri yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, 26 Kasım 2013 tarihinde, Yaşam Cad. 4 sok. No:4 Söğütözü/ Ankara adresindeki Ramada Plaza Otel’de ekte gönderilen taslak gündem kapsamında, proje çıktılarının tanıtılacağı “ Bilgilendirme Semineri” düzenlenmesi plandığı iletilerek, katılmak isteyen üyelerimiz davet edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası